המשיח במקורותינו

האמונה בגאולה מלווה את העם היהודי מראשית הווייתו. היא מוזכרת אין-ספור פעמים בתורה, בספרי הנביאים, במשנה ובתלמוד.

האמונה בגאולה היא שנתנה כוח ועידוד לעם-ישראל גם בשעות הקשות והאפלות ביותר. אפילו בפתחי הכבשנים שרו יהודים את ה"אני מאמין בביאת המשיח", וביטאו בכך את עוצמת האמונה והתקווה. עלינו לטפח אמונה זו, ללמוד את משמעותה ולצפות לרגע הגדול שבו תתממש ותתגשם.

קרא עוד

חזרה לימי בראשית

016_Kleizmer_in_Nature_copy

ימות המשיח הם, מבחינה מסויימת, חזרה למצבו הבראשיתי של העולם. ידוע, שכל תכלית העבודה בזמן הזה היא להביא תיקון מלא לחטא עץ-הדעת. כשתושלם העבודה הזאת, יחזור העולם למצבו הטבעי, זה שלפני החטא ולפני הנפילה שעברה עליו.

 

.

קרא עוד...

קיבוץ גלויות

kibutz

השלב האחרון בתהליך הגאולה הוא קיבוץ נידחי ישראל, ומשימה זו היא מעיקרי תפקידיו של המשיח. המשיח יקבץ לארץ-ישראל את כל היהודים מכל קצוות תבל, ואף יאתר ויעלה לארץ את עשרת השבטים האבודים.

.

קרא עוד...

עתידה ירושלים

Jerusalem

בין ייעודי הגאולה העתידה שמור מקום חשוב לתמורות העצומות שיחולו בעיר-הקודש ירושלים. הנביאים וחז"ל מתארים בביטויים מופלאים את עתידה הזוהר של העיר, את העושר הרב שיהיה בה, ובעיקר - את הקדושה שתשרה בה. ירושלים לא תהיה עיר-הבירה של ארץ-ישראל בלבד.

.

קרא עוד...