מחבר: admin

גימטריה

מה זה גימטריה גימטריה, בעברית : גמטריא או גימטריה , ברבים גמטראות או גימטריאות , גימטריות . גימטריה היא נוהג להקצות ערך מספרי לשם, למילה או לביטוי לפי צופן אלפאנומרי. מילה בודדת יכולה להניב מספר ערכים בהתאם לצופן שבו נעשה שימוש. צפנים אלפאנומריים עבריים שימשו כנראה מבריאת העולם, ואומצו על ידי תרבויות שונות. גימטריה עדיין […]

נוסח הזמנה למשפט – יום הדין

נוסח ההזמנה שלפנינו ,(מובא בספר לקח טוב) המופנה בזאת לכל אחד ואחד מאתנו ,יסייע לנו בודאי לחוש ולהרגיש לקראת מה אנו הולכים. א 'לחודש אלול אל כל איש ישראל, הנך נקרא בזה להתייצב למשפט ,אשר יערך בימים א 'וב ' בתשרי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. אתה מואשם באי שמירת חלק ניכר מסעיפי ארבעת חלקי […]

ברכות שמברכים כשמגיע משיח

ברכות שמברכים כשמגיע משיח בסייעתה דשמיה אנו יודעים כבר שמשיח בן דוד כבר פה וצריך להתגלות כל רגע. ידוע שכשמגיע משיח יש לברך חמש ברכות שכולם צריכים לדעת בעל פה ולשנן, כשאנחנו רוצים לאכול או לשתות אנו יודעים בפרוש מה אנו צריכים לברך, אז כדי שנזכה להיות מאלה שבאמת מצפים לגאולה אנו צריכים להיות מוכנים כבר עם […]

בעניין מספר הפסוקים התיבות והאותיות בתורה – הרב יצחק יוסף זילבר ז"ל

בעניין מספר הפסוקים התיבות והאותיות בתורה הרב יצחק יוסף זילבר ז"ל פתיחהא. ענין וא"ו דגחוןב. ענין דרש דרשג. בענין והתגלח חציין של פסוקיםד. ענין עי"ן דיערה. ענין והוא רחום חציו דפסוקיםו. בענין מספר הפסוקים שבתורה פתיחה גרסינן במסכת קידושין (דף ל', ע"א): לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים וא"ו דגחון […]

כל מה שרציתם לדעת על הקדיש

קדיש – יתגדל ויתקדש מבוא לקדיש נוהגים לומר קדיש בשנה הראשונה למיתת האב והאם, מקור המנהג הזה הוא במדרש (מעשה זה מופיע בכלה רבתי פ"ב, ובאריכות בספר "אור זרוע" ח"ב, ס"נ): מעשה ברבי עקיבא, שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם, והיה רץ כמרוצת הסוס וחבילת עצים גדולה על כתפו. גזר עליו ר' עקיבא והעמידו. לשאלת ר' עקיבא […]

עצות מהרב – הרב עמיחי דואן

מה עיקר הנצרך מאתנו בשבת ? שמעתי מהגר"א נבנצאל שליט"א, שאמר בשם מו"ר הרב דסלר זצ"ל, שהגם שיש מצווה לאכול חמין בשבת , אבל יש להיזהר שלא להכניס את השבת לתוך החמין ולאכול אותה עמו ( עי' מכתב מאליהו ח"א, עמוד 227 ) , כלומר צריך להיזהר שלא לעשות מהעקר טפל ומהטפל עיקר, שהרי השבת היא לא רק יום […]

ציפית לישועה -מרן ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל

ציפית לישועה למרן ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל בעל החפץ חיים פרק א' הנה בעוונותינו הרבים אנו רואין בכמה מקומות שנתמוטט הדת מאד מאד ומנתקין הבנים מילדותן מתורת ה' מה שלא היה כן באיזה שנים שלפנינו, וכאשר נחקה היטב על סיבת הענין יש כמה דברים, ועיקר הסיבה הוא רפיון האמונה, שהאמונה בעולם הנצח בשכר ועונש […]

דיני צניעות מ"א סעיפים

דיני צניעות מ"א סעיפים א. גדר הצניעות באשה הוא שתשמר עצמה בצניעות גדולה עד כמה שאפשר שלא יראו אותה בני אדם ולא ישמעו קולה. מפני שכל דבר שיכול לגרם לגרוי של יצר הרע הן בבגוד הן בדבור ואפלו בהליכה, הרי שהיא מצווה להסתירו ולנהג בצניעות שלא להכשיל בני אדם בעברה. שהרי אמרו חז"ל: (ברכות סא.) "כל המסתכל […]

אומן ראש השנה – האמת

כמה פעמים כבר הציעו לך ורצית אבל …משהו השתבש פתאום… כמה פעמים כמעט נרשמת, ולבסוף לא נסעת … כמה פעמים פגשת חבר שחזר עם עינים בורקות , ואין סוף סיפורים… ושוב פעם פספסת… אתה עדיין מתלבט …??? דע , אתה עלול לפספס את המסע / הEXIT של חייך … ! בשבילך ליקטנו מכמה ספרים קדושים […]

אשה מתנה – רבי נחמן מברסלב

אשה מתנה אשה אשר נפל בגורלה ובחלקה בעל תמים ורחוק מפיקחות, אל לה לבזותו ולהשפילו, אלא צריכה היא למצוא בו נקודות טובות ולרוממו ולעודדו, כיון שאין הדבר תלוי בו, אלא הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וכך גזרה חכמתו יתברך. ובפרט עליה להזהר שלא לביישו ולבזותו ליד ילדיה, אם אמר מלה שלא במקום, או […]