מחבר: admin

אומן ראש השנה – האמת

כמה פעמים כבר הציעו לך ורצית אבל …משהו השתבש פתאום… כמה פעמים כמעט נרשמת, ולבסוף לא נסעת … כמה פעמים פגשת חבר שחזר עם עינים בורקות , ואין סוף סיפורים… ושוב פעם פספסת… אתה עדיין מתלבט …??? דע , אתה עלול לפספס את המסע / הEXIT של חייך … ! בשבילך ליקטנו מכמה ספרים קדושים […]

אשה מתנה – רבי נחמן מברסלב

אשה מתנה אשה אשר נפל בגורלה ובחלקה בעל תמים ורחוק מפיקחות, אל לה לבזותו ולהשפילו, אלא צריכה היא למצוא בו נקודות טובות ולרוממו ולעודדו, כיון שאין הדבר תלוי בו, אלא הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וכך גזרה חכמתו יתברך. ובפרט עליה להזהר שלא לביישו ולבזותו ליד ילדיה, אם אמר מלה שלא במקום, או […]

מעשה מבטחון

מעשה מביטחון שסיפר רבי נחמן מברסלב ענה ואמר עוד ספרתי מעשה מבטחון וזו היא: מלך אחד אמר בלבו מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממני כי יש לי כל טוב ואני מלך ומושל והלך לחקור אחר זה והיה הולך בלילה והיה אחורי הבתים להקשיב ולשמוע את דברי העולם והיה שומע דאגות כל אחד שזה […]

מעשה ממרור – רבי נחמן מברסלב

מעשה ממרור שספר רבי נחמן מברסלב ז"ל. פעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד נדוד, ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי (כיון שהלשון הוא אחד) , והיהודים רחמנים וירחמו עליו וכיון שבא סמוך לחג הפסח לימדו איך שיתנהג ( שיקראו אותו להתארח לליל הסדר) שבכל סדר שעושים קידוש ורוחצים ידיים, רק שכח לומר […]

סדר היום ע"פ חסידות ברסלב

סדר היום מאת רבי יצחק ברייטער מגדולי אנ"ש שבפולין הי"ד א. התקשרות לצדיק:בכניסת הלילה יאמר: הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני […]

מתחם צימרים למגזר הדתי

אתר צימרים לדתיים, דירות נופש לחרדים, דירות נופש לחרדים בטבריה, דירות נופש לחרדים בצפון, דירות נופש לשבת הקרובה, וילה לדתיים בכפר זיתים, וילה למשפחות בצפון עם בריכה, וילה למשפחות דתיות בצפון עם בריכה, וילות יוקרה לדתיים, וילות למשפחות בצפון, וילות למשפחות בצפון עם בריכה מחוממת, וילות למשפחות דתיות, וילות למשפחות מחירים, וילות למשפחות עם בריכה […]

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילה על קבר רבי מאיר בעל הנס

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילהתפילה לכל דבר בקשה בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, (עפ"י מרן החיד"א זיע"א). הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (יפרט כל בקשה שהיא). אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא […]

סוכות נצח – סכך לנצח

סוכות נצח – מה המשמעות ולאיזה צרכים? סכך לנצח, סוכת נצח היא סוכה קלה ופשוטה להקמה ולאחסון, שתוכל לשמש אתכם שנים רבות בהנאה מרובה בחג הסוכות או לכל מטרה אחרת. אם בעבר הייתם מחפשים קרשים בגדלים שונים על מנת לבנות את הסוכה לכבוד חג הסוכות, והבנייה שלה היתה מסתבכת עם הרבה ניסורים, דפיקות מסמרים וקשירת […]

דרוש ראש חודש תשרי – רבי דוד בר מוחא זצ"ל

דרוש שדרשתי לעלוי נשמת החכם השלם ר' דוד פרץ בר"ח תשרי תנצב"ה. איתא במדרש אותו היום שמתו נדב ואביהו אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא למה קרעת את הים לישראל, אמר להם (איכה ה, כא) "השיבנו ה' אליך ונשובה", עד כאן לשון המאמר וכתיב בפרשה (דברים כד, יג) "השב תשיב לו את העבוט כבוא […]

דרוש ראש חודש ניסן – רבי דוד בר מוחא זצ"ל

דרוש שדרשתי על מר אבי שלמה בר מוחא תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכרונו לברכה. ראש חודש ניסן איתא במדרש אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הורני באיזו דרך אזכה לחיי העולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד! חיי עולם הבא אתה רוצה? צפה ליסורין. עד כאן לשון המדרש. והנושא הוא (שמות יג, יד) […]