קטגוריה: שיעורי תורה

מעלת התהילים – מעשה שסיפר הרב אביאל חורי שליט"א

מעשה שספר הרב אביאל חיים חורי שליט"א: לפני כמאה שנה בעיר בגדאד, בימיו של הגאון רבינו יוסף חיים, שהיו אז בעיר כמה שווקים, "שוק אל אל סמאק" ה ו א ש ו ק ה ד ג י ם , " ש ו ק א ל ספאפיר" הוא שוק הכלים, וכן "שוק אל חארג'", הוא שוק […]

מעלת התודה

הרב קנייבסקי סיפר סיפור שממחיש היטב את אמירת תודה לבורא: שני יהודים שהגיע זמנם למות, הלכו בדרך, ומשמים כבר שלחו את מלאך המות לקחת את שניהם. והנה עבר לפניהם אדם עוור בשתי עיניו, ואחד מהם נתן לו צדקה. אמר נותן הצדקה לחברו: “תן גם אתה ”. ענה החבר: “ איני מכיר את העוור,אבל מה שנתת […]

חינוך ילדים – חינוך או אילוף ?

בהרצאות רבות שאלתי את הקהל: מהו 'חינוך'? היו שענו 'הקניית ערכים'. אמרתי להם: גם האדון הקנה לאריה ערך מסוים, להיות ממושמע. היו שאמרו 'דוגמא אישית'. שאלתי אותם: אם האדון היה קופץ דרך החישוק והאריה אחריו, האם האריה היה הופך להיות מחונך? בוודאי שלא, האריה נשאר מאולף. והיו שתירצו שחינוך זה גם כאשר המחנכים לא נמצאים […]

ההורים חייבים לי…?

ההורים חייבים לי? רוב הזוגות מתחתנים עם גישה של – 'ההורים חייבים לי!'. גישה זו אינה נכונה משתי סיבות: סיבה ראשונה: היא מפתחת תלות כלכלית בהורים ואז 'בעל המאה הוא גם בעל הדעה'. כלומר, מי שנותן כסף ותמיכה לזוג, גם קובע להם ומתערב בחייהם. סיבה שניה: כשההורים לא ממלאים את הציפיות הכלכליות, נוצרת אכזבה ומתחילות […]

הבבא סאלי – רבי ישראל אבוחצירא

 האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא הנקרא: 'בבא סאלי' נולד בראש השנה של שנת תר"ן לאביו האדמו"ר רבי מסעוד, בנו בכורו של מרן ה'אביר יעקב'. עם לידתו נתמלא הבית אורה.  האב אשר ידע כי שורש נשמתו של בנו הנולד גבוהה, קבע משמרות של תלמידי חכמים שילמדו בסמוך לו, כדי שיתדבקו דברי תורה באזניו.  ביום השמיני מיד לאחר […]

בעל הבית של העולם…

ו ִאם ָמֵאן ַא ָּתה ְל ַש ֵּלַח ִהֵּנה ָאנֹ ִכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגב ּו ְלך )שמות פרק ז, כז(, רבותינו זכרונם ָ ַּב ְצַפְרְ ּד ִעים:לברכה אמרו: "המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים גרם להם שיעשו שלום ביניהם.כיצד? היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים. המצריים אומרים עד כאן תחומנו והכושים […]

חינוך ילדים

טוב ארך אפים מגיבור כאשר הקב"ה ממנה את משה רבינו ואת אהרן אחיו להנהגת הכלל, נאמר "ויצוום אל בני ישראל…." רש"י מביא את דרשת חז"ל, שהקב"ה קבע ולימד כאן יסוד בהנהגת ציבור 'ציוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם' – בקרב העם יש טרחנים, וכחנים, וחלשים המאשימים את האחר בקשייהם. את כל אלה ועוד רבים כמותם […]

רבי יוסף קארו – מרן הבית יוסף

https://www.youtube.com/watch?v=bvj3KbOHGrQ רבי יוסף קארו רבי יוסף קארו מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל הדורות, מחבר ה"שולחן ערוך" וה"בית יוסף" שבזכותם הוא קרוי בפי העם "מרן המחבר". נולד בשנת הרמ"ח {1488} לאביו רבי אפרים שהיה תלמיד חכם בעיר טולדו שבספרד ולאמו בואינה {טובה}. מצבם של היהודים בספרד באותה תקופה התאפיין ברגיעה יחסית ובהתמסרות ללימוד התורה. גדולי תורה באו ויצאו בחצר […]