קטגוריה: ברסלב

אומן ראש השנה – האמת

כמה פעמים כבר הציעו לך ורצית אבל …משהו השתבש פתאום… כמה פעמים כמעט נרשמת, ולבסוף לא נסעת … כמה פעמים פגשת חבר שחזר עם עינים בורקות , ואין סוף סיפורים… ושוב פעם פספסת… אתה עדיין מתלבט …??? דע , אתה עלול לפספס את המסע / הEXIT של חייך … ! בשבילך ליקטנו מכמה ספרים קדושים […]

אשה מתנה – רבי נחמן מברסלב

אשה מתנה אשה אשר נפל בגורלה ובחלקה בעל תמים ורחוק מפיקחות, אל לה לבזותו ולהשפילו, אלא צריכה היא למצוא בו נקודות טובות ולרוממו ולעודדו, כיון שאין הדבר תלוי בו, אלא הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וכך גזרה חכמתו יתברך. ובפרט עליה להזהר שלא לביישו ולבזותו ליד ילדיה, אם אמר מלה שלא במקום, או […]

מעשה מבטחון

מעשה מביטחון שסיפר רבי נחמן מברסלב ענה ואמר עוד ספרתי מעשה מבטחון וזו היא: מלך אחד אמר בלבו מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממני כי יש לי כל טוב ואני מלך ומושל והלך לחקור אחר זה והיה הולך בלילה והיה אחורי הבתים להקשיב ולשמוע את דברי העולם והיה שומע דאגות כל אחד שזה […]

מעשה ממרור – רבי נחמן מברסלב

מעשה ממרור שספר רבי נחמן מברסלב ז"ל. פעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד נדוד, ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי (כיון שהלשון הוא אחד) , והיהודים רחמנים וירחמו עליו וכיון שבא סמוך לחג הפסח לימדו איך שיתנהג ( שיקראו אותו להתארח לליל הסדר) שבכל סדר שעושים קידוש ורוחצים ידיים, רק שכח לומר […]

סדר היום ע"פ חסידות ברסלב

סדר היום מאת רבי יצחק ברייטער מגדולי אנ"ש שבפולין הי"ד א. התקשרות לצדיק:בכניסת הלילה יאמר: הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני […]