תגית: קריאת תהילים

מעלת התהילים – מעשה שסיפר הרב אביאל חורי שליט"א

מעשה שספר הרב אביאל חיים חורי שליט"א: לפני כמאה שנה בעיר בגדאד, בימיו של הגאון רבינו יוסף חיים, שהיו אז בעיר כמה שווקים, "שוק אל אל סמאק" ה ו א ש ו ק ה ד ג י ם , " ש ו ק א ל ספאפיר" הוא שוק הכלים, וכן "שוק אל חארג'", הוא שוק […]