קטגוריה: תשובה

נוסח הזמנה למשפט – יום הדין

נוסח ההזמנה שלפנינו ,(מובא בספר לקח טוב) המופנה בזאת לכל אחד ואחד מאתנו ,יסייע לנו בודאי לחוש ולהרגיש לקראת מה אנו הולכים. א 'לחודש אלול אל כל איש ישראל, הנך נקרא בזה להתייצב למשפט ,אשר יערך בימים א 'וב ' בתשרי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. אתה מואשם באי שמירת חלק ניכר מסעיפי ארבעת חלקי […]