קטגוריה: תלמוד בבלי

[סנהדרין צח-צט] – יש משיח לישראל

אורך ימות המשיח [צט, א] תניא, רבי אליעזר אומר: ימות המשיח ארבעים שנה, שנאמר [תהלים צ"ה] ארבעים שנה אקוט בדור. רבי אלעזר בן עזריה אומר: שבעים שנה, שנאמר [ישעיהו כ"ג] והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד. איזהו מלך מיוחד – הוי אומר זה משיח. רבי אומר: שלשה דורות, שנאמר [תהלים עב, ה] ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. […]

[סנהדרין צח, ב] ייתי ולא איחמיניה

אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה [יבוא משיח ואל אראה אותו]. וכן אמר [רבה]: ייתי ולא איחמיניה.רב יוסף אמר: ייתי [שיבוא], ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה [ואזכה לשבת בצל הרעי של חמורו!]רש"י בטולא דכופיתא דחמריה – כלומר אפילו בכך אני רוצה ובלבד שאראנו. חידושי אגדות מהר"ל ייתי ולא אחמניה וכו'. פי' דעת רב יוסף שאמר ייתי ואחמניה ואשב בצל יציאת החמור […]

[סנהדרין צח, א] היום אם בקולו תשמעו / משיח בשער רומי

היום אם בקולו תשמעו הוא אלקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו – היום אם בקולו תשמעו [תהלים צו, ה] רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו [פגש את אליהו], דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי [שהיה עומד בפתח מערת רשב"י]. . . אמר ליה: אימת אתי משיח [מתי בא משיח]?אמר ליה: זיל שייליה לדידיה [לך שאל את משיח […]

[סנהדרין צח, א] זכו ולא זכו / חמורו של משיח

זכו ולא זכו הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעתה אחישנה (ישעיה ס, כב): אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי [הקשה], כתיב  בעתה, וכתיב, אחישנה? זכו – אחישנה, לא זכו – בעתה! אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב [דניאל ז, יג] ואַרו עם ענני שמיא כבר אנש אתֵה [והנה עם ענני השמים […]

[שבת קנא, ב] אין בהם לא זכות ולא חובה

וּזְכֹר אֶת בּוֹרְאֶיךָ בִּימֵי בְּחוּרֹתֶיךָ עַד אֲשֶׁר לֹא יָבֹאוּ יְמֵי הָרָעָה וְהִגִּיעוּ שָׁנִים אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵין לִי בָהֶם חֵפֶץ  (קהלת יב, ב) כִּי לֹא יֶחְדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ (דברים טו, יא) רבי שמעון בן אלעזר אומר: עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך […]