קטגוריה: מה יקרה?

חיי נצח

להבנת מושגי הגאולה אנו נדרשים להתנתק מעולם המושגים המוכר לנו. המוות, למשל, הוא חלק בלתי-נפרד מהמציאות הנוכחית, עד שקשה להעלות על הדעת אפשרות אחרת.  והנה אומרים לנו שבימות המשיח הדברים ישתנו והמוות יועבר מן העולם.. כך נאמר במפורש בנביא (ישעיה כה,ח): "בילע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים". כך נאמר גם במדרשים […]

תהליך או התגלות?

האם תבוא הגאולה בהארה פתאומית אדירה או בתהליך איטי וכאילו טבעי? כל המעיין בנושאי הגאולה עלול לעמוד נבוך נוכח סתירות בין מאמרי חז"ל שונים, תיאורים קוטביים, תהליכים מנוגדים וכו'. למשל, במקורות מסויימים נראה, שהגאולה תבוא כהתגלות פתאומית אדירה, שתשנה בבת-אחת את כל המציאות1; ואילו במקומות אחרים מתוארת הגאולה כתהליך איטי וממושך, שהולך ומתפתח שלב אחר […]

חזרה לימי בראשית

העולם הנוכחי איננו העולם שהיה בתחילת הבריאה. מתיאור התורה ועל-פי דברי חז"ל עולה, כי במתכונתו הראשונית זה היה עולם נעלה ביותר, שבו גם הגשמיות עמדה ברמה רוחנית עליונה. גם כל מיני קשיים שיש בעולמנו לא היו אז. העולם ירד מדרגתו העילאית בעקבות חטא עץ-הדעת. הקללה שקילל הקב"ה את האדמה גרמה לעולם נפילה עצומה. ימות המשיח […]

עולם אידאלי

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קינאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד". (רמב"ם, הלכות מלכים, סוף פרק יב) ימות המשיח הם המצב האידיאלי של העולם, בניגוד לעולם הנוכחי שאיננו שלם ותקין. בעולם של ימינו יש ערבוב בין טוב […]

מה יקרה בתקופת הגאולה?

ככלל, קשה להפיק מהמקורות תיאור מדוייק ושלם של ימות המשיח. יש גם מקורות סותרים. קשה גם לדעת מה נאמר בלשון מטאפורית (כמשל וכדימוי) ומה אכן מבטא תיאור מהימן של מציאות. הדברים גם תלויים הרבה מאוד בנו. בזכות מעשינו הטובים אנו יכולים לדלג על התקופה ה'טבעית' ולהיכנס מיד לתקופה המופלאה העל-טבעית. מקובל לחשוב, שימות המשיח מתחלקים […]