קטגוריה: מהו משיח?

שני משיחים?

מה תפקידו של משיח בן-יוסף? כשאומרים 'משיח', מתכוונים למשיח בן-דוד, שיחזיר את מלכות דוד ויתקן את העולם כולו. על כך אנו מתפללים שלוש פעמים ביום: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", וזהו המשיח שלבואו כולנו מצפים. אבל בתלמוד, במדרשים ובזוהר נזכר משיח שני – משיח בן-יוסף. על-פי המקורות הללו, הוא מופיע לפני משיח בן-דוד, נלחם […]

איך נדע לזהות את המשיח?

אם יופיע המשיח בתהליך שאינו ניסי, איך נדע לזהותו? אם המשיח יבוא "עם ענני שמיא", כלומר, במסגרת התגלות אלוקית גדולה ועצומה, הרי אז לא יהיו שום שאלות ושום ספקות. אבל מה עושים אם משיח-צדקנו בא בבחינת "עני ורוכב על חמור", כלומר, בתהליך (שנראה) טבעי, בלי רכב וסוסי אש ובלי אותות ומופתים? כיצד נדע לזהותו כמשיח […]

ניסים ונפלאות

למה אנו מתכוונים כשאנו מדברים על ביאת המשיח? שפשוט יופיע מישהו ויודיע שהוא המשיח, או שצריך לקרות משהו שישנה את כל העולם, ומתוך ענן הניסים תופיע דמותו של המשיח? בעצם השאלה היא, אם המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ולהרעיד את כל העולם, או לא.. האם צריך המשיח לחולל ניסים ונפלאות? למה אנו מתכוונים כשאנו מדברים […]

מלך רוכב על חמור

בתפיסה העממית, המשיח הוא דמות שמופיעה כשהיא רכובה על חמור אולם אין לפרש דברים אלה במשמעות פשטנית בלבד, אלא יש כאן דימוי לתהליך של גאולה שמלובש בכסות טבעית ומתנהל באיטיות יחסית. מושג זה גם מלמד על אישיותו ועל מעלתו של המשיח.. האם באמת יופיע המשיח כשהוא רכוב על חמור לבן? בתפיסה העממית, המשיח הוא דמות […]

דמותו של המשיח

מה ידוע לנו על דמותו של המשיח? איזה מין אישיות (אם אפשר להתבטא כך) הוא יהיה? מן המקורות מצטיירת דמותו כאישיות ענקית, גבוהה ונעלית יותר מכל גדולי הדורות.. על הפסוק1 "הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאד", אומר המדרש2: "זה מלך המשיח… 'ירום' מן אברהם… 'ונישא' ממשה… 'וגבה' ממלאכי-השרת". ועוד נאמר, ש"וגבה מאד" רומז, שהמשיח הוא […]

אדם, מלאך או עידן מופשט?

כשהתורה מדברת על המשיח – למה היא מתכוונת? האם הוא אדם או מלאך? ואולי המשיח הוא בכלל עידן עתידני כלשהו ולא דמות ממשית? עיון קל במקורות אינו משאיר מקום לספק: המשיח הוא אדם, בשר-ודם, ילוד אישה; אדם שזוכה לקבל השראה אלוקית אדירה, שהופכת אותו למשיח.. מנהיגות במבט מגבוה כך מתאר את המשיח הנביא ישעיהו: ויצא חוטר […]