קטגוריה: למה גאולה?

לא די באמונה, דרושה ציפייה

מדוע נמשלת הגלות לעיבור, והגאולה ללידה? תורת החסידות1 מאירה את סוגיית הגלות והגאולה על-ידי המשלת הגלות לעיבור והגאולה ללידה. דימוי זה מופיע גם בכתובים: חבלי המשיח מכונים 'חבלי לידה', ככתוב2: "חבלי יולדה יבואו לו". הגאולה מכונה 'לידה': "כי חלה גם ילדה ציון את בניה3". ואילו על צרות הגלות נאמר: "כי באו בנים עד משבר וכח אין […]

וכי אין אנו בני-חורין לחיות כרצוננו?!

יושבים יהודים בארץ-ישראל, בירושלים ההולכת ונבנית מיום ליום, ומתפללים לה' שיגאל אותם מהגלות ויביא אליהם את הגאולה; האין כאן סתירה מניה וביה?! וכי אין אנו בני-חורין לחיות כרצוננו?! היכן היא ה'גלות'?. ברם, ביהדות בכלל ובחסידות בפרט, יש למושג 'גלות' משמעות עמוקה הרבה יותר מ'גלות' במובנה הפשוט. לפי תפיסה פנימית זו של המושג 'גלות', עדיין שרויים […]

מי זקוק למשיח?

המלחמות והמצב הכלכלי הקשה בארץ, בוודאי יוצרים רצון למשיח. אבל ליהודי ארצות השפע והעושר – למה להם משיח? ומה חסר היום ליהודי שרוצה לעבוד את ה' באמת ובלב שלם, שעליו לייחל לביאת המשיח? הציפייה לימות המשיח אינה רק כדי שניגמל לתמיד מן מלחמות, וכדי שנזכה לשפע רב וכל טוב. יהיו בהחלט ימים נפלאים, אך לא […]