קטגוריה: זוהר הקדוש

פניני הזוהר לשבת קודש

פניני הזוהר לשבת קודש מו"ר הרב חיים רבי שליט"א – נספח לספר הנהגות לשבת קודש א. כשמתקדש היום בערב שבת קודש סוכת שלום מגיעה ומתפשטת בעולם, וסוכת שלום זוהי השבת. וכל מיני רוחות רעות ומזיקים וכוחות הטומאה מחביאים ומצניעים את עצמם, כיון שמתעוררת קדושה בעולם רוח טומאה לא יכולה להגיע והעולם בשמירה גדולה, עד שאין צריך […]