קטגוריה: בשורת הגאולה

ברכות שמברכים כשמגיע משיח

בסייעתה דשמיה אנו יודעים כבר שמשיח בן דוד כבר פה וצריך להתגלות כל רגע. ידוע שכשמגיע משיח יש לברך חמש ברכות שכולם צריכים לדעת בעל פה ולשנן, כשאנחנו רוצים לאכול או לשתות אנו יודעים בפרוש מה אנו צריכים לברך, אז כדי שנזכה להיות מאלה שבאמת מצפים לגאולה אנו צריכים להיות מוכנים כבר עם הברכות בשלוף… אז […]

החושך שלפני האור

האין זה אבסורד לומר שדווקא בתקופה העלובה שלנו יבוא משיח? תקופת עשרות השנים האחרונות נחשבת, על-פי כל גדולי ישראל, כתקופת 'עקבתא דמשיחא', שקודמת לבוא המשיח. ניתן היה לצפות, כי התקופה שלפני הגאולה תהיה תקופה טובה, תקופה שבה מתחילים הדברים להתקדם לכיוונים החיוביים. ואולם כשאנו סוקרים את מה שהתחולל בעולם בעשרות השנים האחרונות, אנו מוצאים שעוד […]

חבלי משיח

מדוע דווקא לפני הגאולה מתחזקות צרות הגלות? אף שאיננו יודעים במדוייק כיצד אמורים להתחולל התהליכים הקשורים בגאולה, בכל-זאת ניתנו לנו הקווים הכלליים והמאפיינים המרכזיים. אחד המוטיבים החוזרים בצורות שונות בנושא הגאולה הוא, שהמעבר מהגלות לגאולה איננו בצורת טוב ההולך וגובר, אלא שהגאולה באה דווקא לאחר שלב של התגברות החושך. גאולת מצרים, שמהווה דגם לגאולה הקרובה, […]

בשורת הגאולה של הרבי מליובאוויטש

הרבי, שכל דבריו התממשו במלואם, הוא שבישר לעם-ישראל ולעולם כולו כי הגאולה המובטחת קרובה לבוא, וכי עלינו להיות שותפים בהכנה האחרונה לקבלת פניו. אם הרבי צדק בכל תחזיותיו ונבואותיו – ודאי שידע מה ניבא כשהכין את לב כולנו לקראת בואו של משיח-צדקנו.. מי שהעלה בדורנו בעוצמה רבה את הציפייה לבוא המשיח הוא הרבי מליובאוויטש. הוא […]

מתי יבוא אליהו?

אחד הדברים שקשורים קשר הדוק עם ביאת המשיח, הוא בשורת הגאולה מאת אליהו הנביא. מתי בדיוק אמור להופיע אליהו הנביא? האם עליו להכריז על בואו של המשיח, או ששמור לו תפקיד בשלב מתקדם יותר של הגאולה?. מתי בדיוק יבוא אליהו הנביא ומה יבשר לנו? אחד הדברים שקשורים קשר הדוק עם ביאת המשיח, הוא בשורת הגאולה […]

העולם כבר בשל לגאולה

אחת הבעיות בהבנת עניין המשיח נעוצה בכך, שהוא נתפס במושגים ילדותיים משהו. כאשר מעיינים במקורות ולומדים מהי בעצם הגאולה, מבינים שאנו כבר עומדים בשיאם של תהליכי ההכנה לבואה ושבעצם הימים האלה נוצרת התשתית להתגלותו של המשיח.. המשיח עדיין לא בא, אבל בעולם מתחוללים שינויים כבירים, שאינם אלא יצירת תשתית לקראת הגאולה. כאשר קוראים את מציאות […]

מתי יבוא המשיח?

האם יש תקופה שבה צריך לבוא המשיח? העולם מתנהל על-פי תכנית אלוקית קבועה מראש (ולא כאן המקום לדון בשאלה הידועה על מידת השפעתה של הבחירה החופשית על התהליכים). נקודת-המוצא היא הבריאה, והיעד הוא תקופת ה'עתיד לבוא', שבה תתממש בפועל כוונת הבריאה – "להיות לו יתברך דירה בתחתונים". תקופת-הביניים מתחלקת לשלוש תקופות-משנה: 'תוהו', 'תורה' ו'ימות המשיח'. […]