קטגוריה: אני מאמין

אמונה לוהטת

בין הצדיקים וגדולי-ישראל במרוצת הדורות בלטו דמויות מיוחדות שהתאפיינו באמונה עזה ולוהטת בביאת המשיח. כזה היה ה'חפץ-חיים', למשל, או בעל 'ישמח משה' ועוד. מסופרים עליהם סיפורים מופלאים, כיצד חיו מתוך אמונה גדולה זו, ואף שכבו לישון מצפים בכל רגע לבשורה על ביאת משיח-צדקנו. דומה שהרבי מליובאוויטש מגלם באישיותו סוג של ציפייה ותודעת גאולה שכמותן לא […]

להאמין שהיום יבוא המשיח

בנושא ביאת המשיח מדגישים המקורות לא רק את עצם האמונה בבואו, אלא גם את נחיצות הציפייה לקראתו. הרמב"ם, בי"ג עיקרי האמונה שלו, מדגיש1: "אם יתמהמה – חכה לו". כך מנוסחים הדברים גם ב'אני מאמין': "ואף-על-פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".. יתרה מזו כותב הרמב"ם בתחילת הפרק העוסק בנושא המשיח2: "וכל מי שאינו […]

הגאולה – תכלית הכול

למה חשוב כל-כך לחשוב על הגאולה ולצפות למשיח? יש יהודים, שכל העיסוק הנמרץ בענייני המשיח והגאולה נראה להם מוגזם. הם בהחלט מאמינים בה' ובתורתו ומאמינים גם בביאת המשיח, אבל לא מובן להם לשם-מה צריך כל-כך הרבה לחשוב ולדבר ולפעול סביב נושא זה. בעיניהם, המשיח והגאולה מהווים בשורה עתידית, שאמנם היא מאוד נעימה ומעודדת, אבל מה […]

לא להרפות מן הציפיה

לא פשוט להיות יהודי, ועוד יותר קשה לקיים את העיקר השנים-עשר מי"ג עיקרי האמונה: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח". תאמרו, מה קשה בזה? הלוא אין דבר קל מלייחל לגאולה אלוקית, על-טבעית, שתהפוך את העולם כולו לעולם טוב ומופלא? ובכל-זאת, אמונה אמיתית בביאת המשיח דורשת עבודה ומאמץ לא פשוטים לגמרי. הקושי הגדול נובע מהעובדה שעוד […]

לא די באמונה, דרושה ציפייה

הציפייה לגאולה איננה רק עדות על עוצמת האמונה, אלא יש לה חשיבות עצמית רבה ביותר. אחת השאלות שנשאל אדם בבואו לעולם האמת היא: "ציפית לישועה?" בזכות הציפייה נזכה להיגאל.. לא די להאמין בגאולה. צריך גם לצפות לה. חז"ל אומרים, שאחת השאלות הראשונות ששואלים כל אדם בבואו לעולם העליון היא – "ציפית לישועה?". הציפייה מעידה על מידת […]

המשיח באמונה היהודית

מדוע האמונה בביאת המשיח היא יסוד מרכזי בדת ישראל? האמונה בביאת המשיח היא יסוד מרכזי בדת-ישראל, אחד מי"ג עיקרי האמונה1. כל יהודי צריך להאמין בביאת המשיח ולצפות לבואו. שש ברכות בתפילת שמונה-עשרה עוסקות בבקשת הגאולה. ונשאלת השאלה – למה הנושא הזה חשוב כל-כך? ביאת המשיח שייכת לכאורה לתחום העתיד. יש בתורה נבואות רבות המתייחסות לתקופת […]

ציטוטים מתוך התנ"ך

ליקט: הרב יעקב עמונאל שחט המשיח לפי התנ"ך דמותו של המשיח ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח ושפט בצדק דלים והוכי ח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו […]

המשיח במקורותנו

האמונה בגאולה מלווה את העם היהודי, האמונה בגאולה חיזקה את רוח העם בשעותיו הקשות, והיא מלווה אותו מראשית הווייתו. היא מוזכרת אין-ספור פעמים בתורה, בספרי הנביאים, במשנה ובתלמוד. למעשה, היא נכללת בין שלושה-עשר העיקרים (היסודות) של האמונה היהודית. הרמב"ם מונה את האמונה בגאולה כעיקר השנים-עשר של אמונת ישראל. וכך נוהגות קהילות רבות בישראל לומר בכל יום […]