תפילת "אנא בכח"

על פי מקובלים רבים, תפילת "אנא בכח" הנה תפילה רגילה והיא בעלת עצמה ומשמעות עצומים. בכל אחד מהפסוקים שבתפילה טמונים כוחות גדולים, תובנה ומשמעות. הקבלה מלמדת שתפילת "אנא בכח" הינה כלי עצום לתקשורת רוחנית. התפילה יכולה לעזור לנו להתחבר לעולם ממנו הגענו- עולם שכולו טוב ולהתגבר על המודעות השלילית המסיחה את דעתנו במהלך החיים האמיתיים הגשמיים שלנו. רבים ממליצים להתחבר לתפילת "אנא בכח" תוך מדיטציה יומית אשר תעזור לנו למשוך אל תוך חיינו את האור.

משמעות הפסוקים המרכיבים את התפילה:

"אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה" (ספירת חסד: אב"ג ית"ץ)

בשורה הראשונה טמון הזרע לתחילת הדרך והוא מחבר אותנו ישירות לתדר של עץ החיים. אנו מבקשים מבורא עולם לשחרר אותנו מהכבלים שלנו. על ידי קבלת הזרע הראשוני אנו מתעלים מעל מגבלות החיים שלנו ומוצאים את הכח להתגבר על השליליות בחיינו ולהתחבר לאהבת חינם. בעזרת המילה "אנא" מתחנן האדם לבורא מתוך שפלות הרוח וללא אגו מהבורא ומבקש ממנו "בכח גדולת ימינך", כלומר-יד ימינו (אשר מבשרת על חסד ולא על דין) להתיר את הכבלים הסוגרים עלינו.

"קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא" (ספירת גבורה: קר"ע שט"ן)

העם הפונה אל הבורא, פונה אליו ברינה ושמחה (אשר נעלות בעיניו). גם בזמנים קשים על האדם לקבל את המציאות ברינה ובאהבה משום שהבורא מגיע ממקום של אהבה טהורה. הצירוף "קרע שטן" מלמד אותנו שעלינו לקרוע מעל עצמנו את השטן ואת השליליות ואי הוודאות. דווקא עם הרינה והשמחה תגיע ההארה אשר תטהר בעוצמתה את האדם.

"נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם" (ספירת תפארת: נג"ד יכ"ש)

אדם אשר חי את חייו בטוב וללא אגו ועוזר לסביבתו שלא על מנת לקבל לעצמו בלבד, הוא גיבור והוא מתחבר עם האור ועם הבורא. שורה זו הינה שורה של גמילת חסדים ופתיחת דלתות אל זרימה של שפע רוחני ופרנסה גשמית. אנו מבקשים מהבורא לשמור עלינו כמו שהוא שומר על עיניו ממראות אסורים מזיקים ("כבבת שמרם").

"ברכם טהרם רחמם צדקתך תמיד גמלם" (ספירת נצח: בט"ר צת"ג)

אנו מבקשים מהבורא שייתן לנו גמול על מימוש התכלית שלנו. צירוף זה מחבר אותנו לכח של התמדה והתגברות על מכשולים. ניסים וגמילה על טוב מגיעים, אבל הם תוצאה של עבודה קשה שלא תמיד רואים את הגמול שלה באופן מיידי.

"חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך" (ספירת הוד: חק"ב טנ"ע)

צירוף זה בא להזכיר לנו שלכל דבר יש סיבה. גם אם אנו רואים את התוצאה ולא מבינים למה היא הגיעה, עלינו להבין שישנה סיבה שקרתה במקום וזמן אחרים ועלינו לראות מעבר למציאות הפיזית המוגבלת שלנו. אנו מבקשים מהבורא את הכח לראות את התוצאות של מעשינו על מנת להימנע מראש מפעולות שיכניסו אל תוך חיינו שליליות וחושך. אנו מבקשים להיות חסינים ואיתנים ולהוות מופת לסביבתנו.

"יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך" (ספירת יסוד: יג"ל פז"ק)

היחיד (הבורא) מתבקש לפנות אל עמו ולהאיר את עיניו. על העם לזכור שהוא העם הנבחר אשר זוכר את קדושת הבורא. על האדם לזכור את "ואהבת לרעך כמוך" ולחיות בקדושה על מנת להסיר את הכאוס ולהגיע את האור. פסוק זה עוזר לנו לזרז את גילוי והפצת האור.

"שועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות" (ספירת מלכות: שק"ו צי"ת)

על ידי צירוף זה אנו מקבלים את הכח לחיות במציאות ללא שליליות וכאוס. אנו מבקשים מהבורא לשמוע את צעקתנו ולהושיע אותנו עד שנגיע לתיקון שלנו.

לאחר תפילת "אנא בכח" אומרים משפט נוסף בלחש (למעט ביום כיפור). המטרה של המשפט הנוסף היא להוציא את הפועל את כל האנרגיה החיובית ולכסות אותה על מנת שלא תתפזר או תיספג לאיזשהו כח שלילי. המשפט הזה הוא בעצם היציאה אל הפועל של אנרגיית "אנא בכח". המשפט הוא:

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.