מעלת התודה

הרב קנייבסקי סיפר סיפור שממחיש היטב את אמירת תודה לבורא:

שני יהודים שהגיע זמנם למות, הלכו בדרך, ומשמים כבר שלחו את מלאך המות לקחת את שניהם. והנה עבר לפניהם אדם עוור בשתי עיניו, ואחד מהם נתן לו צדקה. אמר נותן הצדקה לחברו: “תן גם אתה ”. ענה החבר: “ איני מכיר את העוור,אבל מה שנתת טוב עשית. מיד אח ” כ הגיע מלאך המות. אמר מלאך המוות לנותן הצדקה , שהצדקה הזו הצילה לו את החיים. ולחברו אמר שהוא צריך ליטול נשמתו. בקש החבר ממלאך המות, שיחכה רגע ויתן גם הוא צדקה לאותו עוור. אמר לו המלאך שזה לא יועיל, כי הוא כבר אחר את המועד. אמר היהודי: “ אם כן, תן לי רק שתי דקות להודות לה ’, כי אני רגיל בכל יום להודות לה ’. עמד בצד, וכך אמר: “ רבונו של עולם, תודה לך על החיים שנתת לי, ותודה על כל מה שנתת לי בחיים האלו, ותודה שאתה רוצה לקחת את נשמתי, ושאהיה קרוב אליך ” וכך במשך דקות הודה להשם ובא אליו מלאך המות ואמר לו: “ עכשיו שהודית, לא רק שאני כבר לא יכול לקחת את נשמתך, אלא אף הוסיפו לך שנות חיים על הקצוב לך! ”. ולמדנו שמעלת התודה גדולה אף ממעלת הצדקה.

מטרתנו

אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר

מי אנחנו

יהודים פשוטים

רק השם

בשם השם נעשה ונצליח

לשאלות ניתן ליצור קשר