הרבי הבטיח והשנים חולפות

שאלה: הרבי מליובאוויטש הכריז שהגאולה עומדת לבוא בכל רגע, ומאז כבר עברו כמה שנים והמשיח עדיין לא בא!

תשובה:

למעשה, הרבי עצמו שאל שאלה זו, והתייחסותו אליה הייתה דו-ערכית.

מצד אחד אמר, שאין לו שום הסבר לעיכוב הגאולה, בשעה שכבר התממשו כל הסימנים ו"כלו כל הקיצין". הוא הפך שאלה זו לזעקה גדולה אל הקב"ה – "עד מתי!?".

מצד שני אמר, שאם אנו רואים שעדיין הגאולה מתמהמהת, עלינו להסיק מכך שנדרשת מאיתנו עשייה נוספת. לכן קרא להוסיף באהבת-ישראל, בציפייה לגאולה ובקיום מצוות ומעשים טובים.

זו צריכה להיות גם ההתייחסות שלנו. מצד אחד עלינו לחזק את אמונתנו שאכן הגאולה קרובה לבוא. מצד שני, עלינו לבחון אם אכן עשינו די הצורך להכנת עצמנו והעולם שסביבנו לקראת הגאולה.

את השאלות הללו צריך להפוך לכוח מניע: להגביר אהבת-ישראל, להוסיף תורה ודעת על הגאולה וביאת המשיח, להרבות מצוות ומעשים טובים, ולהאמין שגם אם יתמהמה – בוא יבוא, ובקרוב ממש..