העולם כבר בשל לגאולה

אחת הבעיות בהבנת עניין המשיח נעוצה בכך, שהוא נתפס במושגים ילדותיים משהו. כאשר מעיינים במקורות ולומדים מהי בעצם הגאולה, מבינים שאנו כבר עומדים בשיאם של תהליכי ההכנה לבואה ושבעצם הימים האלה נוצרת התשתית להתגלותו של המשיח..

המשיח עדיין לא בא, אבל בעולם מתחוללים שינויים כבירים, שאינם אלא יצירת תשתית לקראת הגאולה. כאשר קוראים את מציאות השנים האחרונות בעיניים נכונות, מתברר כי העולם נעשה בשל לגאולה.אחת הבעיות בהבנת עניין המשיח נעוצה בכך, שהוא נתפס במושגים ילדותיים משהו. כאשר מעיינים במקורות ולומדים מהי בעצם הגאולה, מבינים שאנו כבר עומדים בשיאם של תהליכי ההכנה לבואה.

מי שבוחן בעיניים נכונות את מה שמתרחש בעולם בשנים האחרונות, מבין שבעצם הימים האלה נוצרת התשתית להתגלותו של המשיח.

מה יעשה המשיח כשיבוא? הוא יקבץ את כל נידחי ישראל לארץ-ישראל. הוא יכוון וינהיג את האנושות כולה לחיי צדק, טוב ויושר. הוא יפסיק את המלחמות בין עמים, ויהפוך את ה'חרבות' ל'איתים'. הוא יאחד את כל בני-האדם סביב האמונה בה' אחד. והנה, בשנים האחרונות נעשה העולם בשל לקליטת מושגים אלה.

החל משנת תש"נ 1990- אנו עדים לתמורות כבירות ברחבי העולם. תמורות אלה התחוללו במפתיע, מבלי שאיש מהמומחים הצליח לחזותן. כשמצרפים אותן אחת לאחת, מתגלה תמונה מדהימה של בשלות כלל-עולמית לקראת הגאולה.

זה קורה מול עינינו

  • עליית יהודים לארץ-ישראל– אחרי שנים רבות של עלייה מזערית, החל פתאום גל עלייה עצום ובלתי-צפוי. דווקא מדינות שמנעו עד כה עליית יהודים, כמו ברית-המועצות, סוריה ותימן, פתחו את שעריהן לעליית יהודים. בשבע-שמונה שנים עלו ארצה יותר ממיליון יהודים – מספר שאין לו אח ורע באלפיים שנות הגלות.
  • תהפוכות בעולם – בשנים הללו אירעו תהפוכות מדהימות במזרח-אירופה, בסין, בהודו, בדרום-אפריקה ובמדינות נוספות. התמוטטו משטרי רשע ודיכוי וקמו משטרים הגונים וישרים יותר. שלא כבעבר, התחוללו מהפכות עצומות אלה במהירות שלא תיאמן וכמעט בלא שפיכות-דמים.
  • חתירה לצדק ויושר – מלחמת המפרץ ואירועים נוספים מוכיחים, כי העולם חותר להשלטת צדק ויושר, תוך הפניית משאבים רבים יותר ויותר לעשיית טוב וחסד.
  • השמדת נשק הרסני – בשנים האחרונות הננו עדים לבלימת מירוץ החימוש המסוכן. נשק השמדה המוני מושמד ומדינות העולם מפנות את משאביהן לבניין וליצירה.
  • תקשורת עולמית – בעבר היה קשה להבין כיצד יוכל אדם אחד (המשיח) להנהיג את כל העולם. תקשורת הלוויינים ורשת האינטרנט הן המחשה לכלים שבאמצעותם אפשר לחלוש ולהשפיע בזמן אמת על העולם כולו.
  • אחדות המדע – המגמה השולטת כיום במדע היא לאחד תחומים ולמצוא את המשותף בין המקצועות השונים. המדענים מבינים היום, שביקום שוררת אחדות מופלאה, הן באבני-הבניין של החומר, והן ביחסי-הגומלין שבין תחומי המדע השונים. בכך נסללת הדרך להבנת האחדות האלוקית, העומדת ביסוד הבריאה.
  • חזרה לאמונה – קריסתו הפלאית והמהירה של הקומוניזם שמה קץ לאתאיזם ולדיכוי האמונה. מאות מיליוני בני-אדם חוזרים להאמין בבורא-עולם.

טעימה קטנה

בדרך זו נעשה העולם בשל יותר ויותר לקלוט את המציאות החדשה שיביא עמו משיח-צדקנו.

הנה כי-כן האנושות נעשית מוכנה לקבל את עולם המושגים של ימות המשיח:

"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיה ב,ד).

"הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירכתי ארץ… קהל גדול ישובו הנה" (ירמיה לא,ח).

"אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', לעבדו שכם אחד" (צפניה ג,ט).

חשוב להבהיר: הגאולה עדיין לא באה. עדיין לא התגשמו נבואותיה. מה שאנו רואים עתה הוא שלב של הכנה בלבד. מאחר שהגאולה קרובה כל-כך, מורגשת הארתה בעולם, עד שבני-האדם מתחילים להתקרב בעצמם לעולם המושגים של הגאולה.

נבואות הגאולה יתחוללו במלוא עוצמתן רק לאחר בואו של משיח-צדקנו. כעת זו רק טעימה קטנה מהטוב הצפוי לנו.