גימטריה

גימטריה

מה זה גימטריה

גימטריה, בעברית : גמטריא או גימטריה , ברבים גמטראות או גימטריאות , גימטריות .

גימטריה היא נוהג להקצות ערך מספרי לשם, למילה או לביטוי לפי צופן אלפאנומרי.

מילה בודדת יכולה להניב מספר ערכים בהתאם לצופן שבו נעשה שימוש.

צפנים אלפאנומריים עבריים שימשו כנראה מבריאת העולם,

ואומצו על ידי תרבויות שונות.

גימטריה עדיין נמצאת בשימוש נרחב בתרבות היהודית .

מערכות דומות שימשו בשפות ובתרבויות אחרות: היוונים איזופספיה , ומאוחר יותר, נגזרות או בהשראת גימטריה עברית.

למרות שסוג של מערכת גימטריה ('ארו') הופעל על ידי התרבות הבבלית העתיקה, כתב הכתיבה שלהם היה לוגוגרפי ,

ההקצאות המספריות שהם ביצעו היו למילים שלמות. ערכם של מילים אלו נקבע באופן שרירותי לחלוטין והתכתבויות נעשו באמצעות טבלאות, ולכן לא ניתן להתייחס לצורה אמיתית של גימטריה.

"ארו" היה שונה מאוד ממערכות הגימטריה בהן השתמשו התרבויות העבריות והיווניות, שהשתמשו בכתבי כתיבה אלפביתיים.

מערכות דומות שימשו בשפות ובתרבויות אחרות שמקורן בגימטריה העברית או בהשראתן; ספרות אבג'ד בערבית וגימטריה אנגלית.

סכומי גימטריה יכולים לכלול מילים בודדות, או מחרוזת של חישובים ארוכים.

דוגמה קצרה ידועה לנומרולוגיה עברית העושה שימוש בצופן גימטריה היא המילה חי , המורכבת משתי אותיות אשר מסתכמות ב-18

זה הפך את 18 ל"מספר מזל " בקרב העם היהודי. תרומות כסף בכפולות של 18 פופולריות מאוד.

לוח גימטריה בשיטה רגילה