אלקא דמאיר ענני

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילה על קבר רבי מאיר בעל הנס

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילה
תפילה לכל דבר בקשה בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, (עפ"י מרן החיד"א זיע"א).


הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (יפרט כל בקשה שהיא).


אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.


אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה' כי אליך אקרא כל היום. עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
תפילה מקובלת – סגולה נפלאה – לאמרה על כל דבר בקשה, בעת נתינת צדקה – לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א


לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו לייחד שם וכו' בשם כל ישראל.

אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.


הריני נותן לצדקה לשם נשמת אבותינו אבות העולם אברהם יצחק ויעקב, ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפלתם ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים,

וכשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית עמו נסים ונפלאות כן תהא נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פב"פ) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים,

ותשמע תפלת עבדך ביום הזה (כאן יפרט בקשתו המיוחדת) ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים,

ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה פב"פ) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה,

ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה.


מקור הברכה והישועה בזכות הצדקה ובזכותו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א ימלאו כל משאלות לבכם לטובה.

צימר בצפון

צימר לדתיים

וילת אירוח בצפון