יהודים יקרים

משיח צידקנו

בפתח

האמונה בגאולה מלווה את העם היהודי מראשית הווייתו. היא מוזכרת אין-ספור פעמים בתורה, בספרי הנביאים, במשנה ובתלמוד. האמונה בגאולה היא שנתנה כוח ועידוד לעם-ישראל גם בשעות הקשות והאפלות ביותר. אפילו בפתחי הכבשנים שרו יהודים את ה"אני מאמין בביאת המשיח", וביטאו בכך את עוצמת האמונה והתקווה. עלינו לטפח אמונה זו, ללמוד את משמעותה ולצפות לרגע הגדול שבו תתממש ותתגשם.

לעולם לא נשכח

"בשם השם נעשה ונצליח"

"ביחד ננצח" - משיח עכשיו

עם ישראל לנצח